Корабна агенция

Пристанище Бургас - изчисляване на разходиТАРИФИТЕ СА ВАЛИДНИ ОТ 01.01.2024

коригиращ фактор "гориво" (BAF)                              за буксирните услуги:                                                          15.04-28.04.24=7%;                                                           29.04-12.05.24=7%                                                      моля добавете съответното.Основни забележки:
a)За стойността на агентската услуга, моля, свържете се с нас.
b) Тарифите са валидни общо при вход и изход от порта.
     Ако се нуждаете от цена при преместване, снабдяване или ремонт,
     моля, да се свържете с нас.
c) За кораби с БТ до вкл.999 влекач не е задължителен, освен ако
    няма опасен IMDG/IMO товар на борда.

d) Швартовата лодка е задължителна САМО на к.м 20А
e) На официални и национални празници пилотската услуга се
     завишава с 50%.

f) В случай на опасен IMDG/IMO на борда или да бъде товарен такъв.
  Долупосоченото се касае само за опасни - IMDG/IMO товари.

  -влекачите са задължителни.
  -EUR 50.- за заверка на товарен план-само при товарене на опасни товари.
  -пилотската услуга се заплаща с 10% увеличение от посоченото на
   маневра.
                                       Пример:
   Вариант 1) Корабът има опасен товар на борда при пристигане,
                        но няма да има на отплаване = добавя се 10%  от посочената
                        в дясно сума; ситуацията е същата и при пристигане без опасен
                        товар, но отплаване с такъв
  Вариант 2) Корабът има опасен товар и на пристигане и на заминаване:
                        Прилага се20% увеличение на посочената в изчисленията цена.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Корабна агенция „ФРАХТИМПЕКС“ се стреми да удовлетвори всички потребности на клиентите, търсещи  сигурна обработка на кораби и товари в Българските пристанища. Нашият екип е винаги точен, ефективен и коректен партньор, когато се налага някой да представляване клиентски интереси.

Спецификата на работа на една корабна агенция повдига у много хора въпроса, какво е всъщност това? Особено се бърка с манинг агенция, която всъщност е като трудов посредник и няма нищо общо с това, което една корабна агенция върши. Работата на агенцията се изразява най-общо в представяне и защитаване на интересите на корабособственик/оператор или чартьор на кораб. Оттам и в думата агент. В общия случай всяка корабна агенция трябва да действа от чуждо име и за чужда сметка. Тя представлява интересите на възложителя пред властите  и другите служби на РБ. Въпреки, че в една корабна агенция да се взимат решения без оторизация от възложителя не се практикува, ние в корабна агенция ФРАХТИМПЕКС сме напълно готови да предложим и изберем правилното решение или действие в сложни ситуации. 

Всяка корабна агенция отговаря за координацията между пристанище, товародател и или получател и граничните власти на РБ. Тя организира маневрите на кораба и поставянето му на кей, както и товаро-разтоварните действия. Всяка корабна агенция е отговорна за заплащането на необходимите задължителни такси, както и за документооборота между различните страна. В една корабна агенция задължително трябва да се вземе под внимание нормативната база на страната, като персонала на тази агенция трябва да е неминуемо добре запознат освен с нормативните актове така и з обичаите и нормите на добрата морска практика. Корабна агенция ФРАХТИМПЕКС предлага спокойствие и сигурност на своите клиенти.

Във Фрахтимпекс сме винаги коректни, всичко обещано дори и устно е договор. Екипът ни е винаги готов и на разположение 24/7 за да се отзове при нужда.

eXTReMe Tracker